Så er karlene klar til markarbejdet på Søndergård 1926

Søndergård ligger i Kær herred, måske i Ø. Hassing sogn

Retur